FutureTech

FutureTech

FUTURETECH YARIŞMASI ŞARTLARI

I.    FUTURETECH YARIŞMASI KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURU
A.    ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Yarışmaya iştirak edecek adayların aşağıdaki şartlara haiz olmaları gerekmektedir:
•    Futuretech yarışması, inovasyon ve fikir yarışması olup; yarışmada yaş sınırı bulunmamaktadır.
•    Üniversite, yüksekokul veya münhasıran tekstil mühendisliği, endüstriyel tasarım ve tekstil sektörü ile entegre eğitim veren diğer derecelerdeki okullarda eğitim görüyor olmak veya bunlardan mezun olmak.
•    Sektör profesyonelleri,  sektörde  faaliyet gösteren kurum çalışanları ve akademisyenler yarışmaya başvurabilecektir.
•    Yarışmaya bireysel ya da yalnızca bir proje ekibi ile başvuru yapılabilir. Proje ekibi en fazla 3 kişiden oluşturulmalıdır.
•    İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği ve bağlı birliklerin çalışanı veya çalışanların birinci dereceden akrabası olmamak.
•    İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından daha önce düzenlenmiş olan Kumaş Tasarım Yarışmalarında ve diğer İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenmiş olan Tasarım Yarışmalarında ilk üç dereceye girmek; Futuretech yarışmasına başvuru yapmak için engel teşkil etmektedir.
•    2024 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan herhangi bir yarışmadan maddi ödül kazanan yarışmacı adayı başvuramamaktadır.

B.    TASARIMLARDA ARANAN ŞARTLAR
Yarışmaya sunulacak tasarımların aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir:
•    Yarışma temasına ve teknik şartlara uygun bir proje fikri sunulmalıdır. (Yarışma temaları yarışma web sayfasında paylaşılacaktır.)
•    Proje fikirleri; 3. kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyen, endüstriyel olarak üretilebilir ve uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
•    Gelecek için akıllı tekstiller, teknik tekstil performansı ve tekstilde yenilik & inovasyon alanında takım katılımına açık bir iş fikri yarışmasıdır.
•    Konsept dahilinde ana yaklaşım; giyim, ev tekstili, sanayi tekstilleri ve teknik tekstillerin sektöre sağladığı yaratıcı fayda potansiyeli üzerinde çalışmaktadır.
•    Yarışma kapsamında başvurulacak projelerde belirlenen hedefler aşağıda yer almaktadır:
      o    Tekstil sektöründe teknoloji ve inovasyon alanında çalışan ya da birikimleriyle bu alana katkıda bulunabilecek üniversite öğrencilerini, mühendisleri ve tasarımcıları bir araya getirmek,
      o    Global platformda Türk tekstilini yenilikçi/inovatif ruhu ve iş fikirleriyle yeni bir yolculuğa çıkarmak,
      o    Alternatif ve yenilikçi malzemelerle ekosisteme hizmet eden tekstil üretimi v ürünleştirilmesi üzerine bir eksen tanımlamak,
      o    Biyo malzemeler, gezegene zarar vermeyen tasarımlar, doğadan ilham alan uygulamaları desteklemek,
      o    Tekstil-teknoloji ilişkisi ile yeni yüzey arayışları (Teknik Tekstil),
      o    Giyim, ev tekstili, sanayi tekstilleri ve teknik tekstillerin sektöre sağladığı yaratıcı fayda potansiyeli üzerinde çalışmak,
      o    Tekstilde teknoloji ve inovasyon alanında çalışan ya da birikimleriyle bu alana katkıda bulunabilecek araştırmacıları, yatırımcıları, sanayicileri ve tasarımcıları bir araya getirebilmek,
      o    Farklı alanlardan gelen katılımcılarla birlik bünyesinde ortak iş fikirleri geliştirmek,
      o    Alternatif ve yenilikçi malzemelerle ekosisteme hizmet eden tekstil üretimi ve ürünleştirilmesi üzerine bir eksen tanımlamak,
      o    Tekstil üretiminde ve tekstil (kumaş̧ ve desen) tasarımında, yapay zekâ işlemsel tasarım uygulamalarını ön plana çıkarmaktır.

C.    BAŞVURU
•    Başvurular 14 Haziran 2024 tarihi mesai bitimine kadar (17:30) https://www.futuretexistanbul.com/ internet sitesi üzerinden oluşturulacak başvuru dosyası ile yapılmalıdır.
•    İnternet sitesinden yapılan başvuru; “proje dosyası” biçiminde sunulmalıdır.
•    Proje dosyası üzerinde adayların isim ve adres gibi kişisel bilgileri bulunmamalıdır.
      o    Adayların kişisel bilgileri internet sitesi başvuru aşamasında girilmelidir.
      o    Özgeçmiş dosyası sisteme ayrıca yüklenmelidir.
•    Başvurusu esnasında projeyi açıklayıcı teknik detaylar ayrıntılı bir şekilde sunulmalıdır.

II.    FUTURETECH YARIŞMASI AŞAMALARI
A.    BİRİNCİ DEĞERLENDİRME

Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan ön jüri değerlendirmesinde, adayların internet ortamında sundukları başvuru dosyaları, adayların isimleri ve bilgileri gizli olacak şekilde incelenerek birinci değerlendirme yapılacak ve ikinci değerlendirme aşamasına kabul edilecek olan 20 aday belirlenecektir. Değerlendirme sonuçları https://www.futuretexistanbul.com/ internet sitesinde ilan edilecektir.

B.    İKİNCİ DEĞERLENDİRME
Jüri fiziki numuneler üzerinden ikinci değerlendirmesini Temmuz 2024 tarihinde yapacaktır. İkinci değerlendirmede, adaylar projelerini jüriye sözlü olarak sunacaklardır. Adaylar ile görüşme, taleplerine istinaden telekonferans şeklinde de yapılabilecektir. Jüri ikinci değerlendirme sonucunda finale kalacak 10 adayı belirleyecektir. Sonuçlar aynı gün internet sitesinde ilan edilecektir.
 
C.    10 FİNALİST İÇİN ÜRETİM AŞAMASI
Final aşamasına kalan 10 adayın projeleri; endüstriyel tasarımları, üretilen/ üretilmek istenen proje numuneleri için İTHİB’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmamakta olup; bununla birlikte ihtiyaç halinde İTHİB tarafından belirlenecek firmalara yönlendirme sağlanabilecektir. Firmaların numune üretim sürecini ve diğer tüm süreçleri yarışmacının takip etmesi gerekmektedir. Projeleri üretim aşamasına kalan adayların üretici ile çalışabilmeleri için seyahat ve konaklama giderleri, talep edilmesi halinde organizasyon tarafından karşılanacaktır.

D.    FİNAL AŞAMASI
Yarışma finalinin Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Finalistler, projeleri ilk olarak final jürisine özel bir ön sunum ile gösterecektir. Jüri özel sunumundan sonra projeler aynı gün gerçekleştirilecek olan final gecesinde sunulacaktır. Jüri tarafından ödüle değer bulunan projeler, final gecesinde ilan edilecektir. 10 finalistin final günü için İstanbul’a geliş gidiş ve konaklama giderleri organizasyon tarafından karşılanacaktır.

III.    FUTURETECH YARIŞMASI ÖDÜLÜ
Yarışma ödülleri Ticaret Bakanlığı onaylarına tabiidir. Yarışmaya bir proje ekibinin başvurması ve ödül almaya hak kazanması halinde, proje ekibinden herkese ayrı ayrı ödül verilmeyecektir. Bu kapsamda Birinci olan yarışmacıya / proje ekibine 200.000 TL, ikinciye 150.000 TL ve üçüncüye 100.000 TL para ödülü verilecektir. Para Ödülleri, ödüllerin açıklanmasını takip eden bir ay içinde sahiplerine iletilecektir. Ayrıca yarışmada birincilik ödülü kazanan tasarımcı/tasarımcılara 2025 yılı içerisinde İTHİB tarafından belirlenecek bir fuar ziyareti imkanı sunulmaktadır. Uluslararası bir fuara ziyaret gerçekleştirilmesi durumunda finalistin vize masrafları Birlik tarafından karşılanacak olup vize reddi veya sair sebeplerle vize alınamaması durumunda Birlik sorumluluğu bulunmamaktadır.

FUTUREBASE INTERNATIONAL VE FUTURETECH YARIŞMASI ORTAK HÜKÜMLERİ

I.    KATILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Finale kalan yarışmacılar, yarışmaya sundukları projelerin fikri mülkiyet hakları ile her türlü telif, marka ve lisans haklarının tamamının bizzat kendilerine ait bulunduğunu ve işbu projeleri yayınlama ve çoğaltma dâhil olmak üzere, süresiz şekilde, hiçbir koşul ve bedel talep etmeksizin İTHİB tarafından tanıtım amaçlı kullanılmasına muvafakat ettiklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında İTHİB’den hiçbir talepte bulunamazlar. Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ayrıca her bir yarışmacı, yarışmaya gönderdiği tasarımların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada, söz konusu proje/iş fikrinin ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını beyan eder ve gerekli özelliklerini şartnamelere uygun biçimde belirtirler. Projenin kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, daha önce bir başka yarışmaya katılmadığını ve ticari anlamda kullanılmadığını taahhüt eder. Aksinin ispatı halinde tasarım ödül almış ise ödül geri alınır ve İTHİB bu nedenle uğradığı zarar ve ziyanları rücuen tazmin etme hakkına sahiptir.
İTHİB belirtilen ödüllerde, yarışma takviminde, jüri üyelerinde ve diğer tüm yarışma esasları ve koşullarında gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

II.    ORGANİZATÖR YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Futuretex İstanbul markası altında yer alan yarışmalar, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından organize edilmektedir. Adaylar tarafından başvuru esnasında İTHİB’e teslim edilen dosyalar adayların talebine istinaden iade edilebilecek olup, final gecesi organizasyonundan itibaren 6 ay içerisinde geri alınmayan başvuru dosyaları Birlik tarafından imha edilebilecektir. Final gecesinde sergilenen elbiselerde finalistlere 1 yıl içerisinde teslim edilecektir.

III.    İLETİŞİM
Organizasyonun Sekretaryası, İTKİB Genel Sekreterliği tarafından yapılmaktadır. Sekretarya ile aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılarak irtibata geçilebilir.

İTKİB Genel Sekreterliği, Tekstil Sektör Şubesi
•    Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No:3 Bahçelievler / 34197 İSTANBUL (Dış Ticaret Kompleksi İTKİB B Blok)
•    Tel: +90 212 454 0200
•    contest@ithib.org.tr
•    https://www.futuretexistanbul.com/