İTHİB Hakkında

Futuretex Istanbul Kumaş Tasarım Yarışması

İTHİB Hakkında

FAALİYET ALANLARI

Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatının çatı kuruluşu olarak İTHİB, sürdürülebilir – katma değerli ihracat hedeflerine ulaşmak için, tanıtım faaliyetlerinden, tasarıma, eğitimden, Ar-Ge çalışmalarına birçok alt başlıkta sektöre hizmet etmektedir.

TANITIM FAALİYETLERİ

Yılda 2 kez düzenlenen, Première Vision Paris, the London Textile Fair ve Munich Fabric Start fuarlarına milli katılım organizasyonları gerçekleştirerek, Türkiye'nin tekstil ürünlerinin dünya pazarında tanıtılmasını sağlar.

Texfusion New York, Premiere Vision New York, Techtextil Frankfurt, Heimtextile Fuarı gibi dünyanın önde gelen tekstil fuar organizasyonlarında üyelerini temsil eder; ınfo standlar açar ve workshop'lar düzenler. Japan Creation Fuarı ve Preview in Seoul Fuarı gibi uzak pazarlara yönelik ticari ziyaretler gerçekleştirerek, sektörün pazar çeşitliliğine katkı sağlar.

Yurt dışındaki benzeri kuruluşları, meslek odaları, ticaret odaları, elçiliklerin ticari temsilcilikleri, fuar organizatörleri ve halkla ilişkiler ajansları ile iş birlikleri yapar.

Türk ihracatçısının pazardaki etkinliğini artırmak için potansiyel ve mevcut pazarlara ticaret heyetleri organize eder. Şili, Brezilya, İspanya, İngiltere, Polonya, Mısır ve Fas gibi hedef pazarlara yönelik ticaret heyetleri; Küba, Litvanya, Rusya ve Tunus'tan alım heyetleri ve İstanbul'da düzenlenen Evteks Ev Tekstili Fuarı alım heyeti, gerçekleştirilen son heyetlerden bazılarıdır.

TASARIM FAALİYETLERİ

Yurt dışındaki tanıtım çalışmalarına ek olarak, yurt içi faaliyetleri ile Türk tekstil sektörünün rekabetçi ve yaratıcı potansiyelini artırır.

Genç yetenekleri desteklemek ve sektöre kazandırmak amacıyla 2006 yılından bu yana İTHİB Kumaş Tasarım Yarışması düzenleyerek; tekstil sektöründe yer alacak nitelikli gençleri teşvik eder ve ödüllendirir.

Periyodik seminer ve atölye çalışmaları ile sektörün tasarım kapasitesi özendirilmesi ve desteklenmesi hususunda çalışmalar yürütür.

EĞİTİM

Tekstil mühendisliğini teşvik etmek ve tekstil mühendisliğinde eğitimin daha nitelikli hale gelmesi için Tekstil ve Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri – Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası iş birliğinde gerçekleşen Tercihim Tekstil Mühendisliği Burs Projesiyle, nitelikli öğrencileri sektöre kazandırmak ve sektörün algısını yükseltmek üzere çalışmalar yürütür.

İTHİB, üyelerinin mevcut faaliyetleri desteklemek ve geliştirmek için dış ticaret ve pazarlama ile ilgili periyodik mesleki eğitim kursları, moda seminerleri ve atölye çalışmaları düzenler.

Üyeleri için seminerler, konferanslar, eğitim programları ve üyelerini ilgilendiren diğer konularla ilgili organizasyonlar düzenler.

Üyelerine ticaret politikaları, pazar ve sanayi eğilimleri, ticari veriler gibi konularda bilgi ve danışmanlık hizmeti sağlar.
İTHİB, Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak Ur-Ge projeleri yürüterek; firmalarının kapasitelerini geliştirebilmesi için küme özelinde eğitim ve danışmanlık faaliyetleri organize eder.

AR-GE VE RAPORLAMA

Sektörel ihracat, dış ticaret, ekonomik göstergeler ve ülke bazlı Ar-Ge raporları hazırlar. Bu çerçevede aylık olarak sektörün tüm alt ürün grupları bazında ihracat verileri ve sektörün ekonomik göstergeleri üyelerle paylaşılır.

Uluslararası mecrada sektörü ilgilendiren gelişmeler takip edilerek belirli periyotlarda üyelere duyurulur. Ülke analiz çalışmaları, hedef ülke – bölge raporlamaları ve sektörel raporlamalar hazırlanarak küresel dış ticaretin seyrinin takibine ilişkin yayınlar oluşturulur. 

Üyelerinin talepleri, ihracat işlemlerinde yaşadıkları sorunların ilgili makamlara iletilmesinde önemli bir rol oynayan İTHİB, firmaların talepleri çerçevesinde istatistik – mevzuat bilgileri paylaşır. Uluslararası mevzuat düzenlemelerine ilişkin üyeleri anında bilgilendirir.

TEMSİLCİLİK
  • Yurt dışındaki endüstrilerle diyalog mekanizması sağlar.
  • EURATEX, EUROCOTTON gibi Avrupa'nın ve dünyanın çeşitli tekstil kurum ve kuruluşlarının üyesi olarak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörü temsil eder.
  • Düzenli buluşmalar, bilgi paylaşımları ve tanıştırma toplantıları gibi çeşitli iletişim kanalları ile üyeleri ve yabancı tekstil kuruluşları arasında iş birliğini artırır.
  • İTHİB yeni organizasyon ve girişimlerle tüm hedef pazarlarında üyelerini yönlendirmek ve desteklemek amacıyla çalışmalarını ve imkanlarını artırmayı hedeflemektedir.
  • İTHİB, Türk tekstil ve hammaddeleri ihracatçıları ile dünya genelindeki paydaşları arasında bir köprü oluşturup, uzun vadeli ortaklıklar inşa etme arzusundadır. 
İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
  • Ülke ve sektörün ortak politikaları çerçevesinde ulusal – uluslararası paydaşlarla yoğun iletişim halinde çalışır.
  • Küresel ölçekte yaşanan gelişmelere ilişkin üyeleri anında bilgilendirmenin yanında, uluslararası ölçekte iletişim faaliyetlerinde bulunarak sektörün güncel durumuna ilişkin bilgi akışı sağlar.
  • İTKİB hedef dergisi aracılığıyla sektörün ihtiyaç duyabileceği tüm bilgi ve gelişmeleri üyelerine doğrudan aktarır.