FutureBase International

FutureBase International

FUTUREBASE INTERNATIONAL YARIŞMASI ŞARTLARI

I.    KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURU
A.    FUTUREBASE INTERNATIONAL YARIŞMASI ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Yarışmaya iştirak edecek adayların aşağıdaki şartlara haiz olmaları gerekmektedir:
•    01/01/2024 tarihi itibariyle 35 yaşını aşmamış olmak. (Doğum tarihi 01/01/1988 ve daha sonra olanlar.)
•    Üniversite, yüksekokul veya münhasıran tasarımla ilgili eğitim veren diğer derecelerdeki okullarda eğitim görüyor olmak veya bunlardan mezun olmak. Yarışma ayrıca tekstil alanında çalışan profesyonellere de açıktır. 
•    İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği ve bağlı birliklerin çalışanı veya çalışanların birinci dereceden akrabası olmamak.
•    Yarışmacı adaylarının yarışma jürisinde yer alan üyelerle istihdam ve ticari ilişkilerinin bulunmaması,
•    İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından daha önce düzenlenmiş olan Kumaş Tasarım Yarışmalarında ve diğer İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenmiş olan Tasarım Yarışmalarında ilk üç dereceye girmemiş olmak. 
•    2024 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan herhangi bir yarışmadan maddi ödül kazanan yarışmacı adayı başvuramamaktadır.

B.    TASARIMLARDA ARANAN ŞARTLAR
Yarışmaya sunulacak tasarımların aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir.
•    Her bir dosyada yarışma temasına ve teknik şartlara uygun dört farklı tasarım sunulmalıdır. (Bir yarışmacı maksimum üç farklı tema seçerek, üç ayrı dosya ile katılabilir.)
•    Tasarımlar ticarete konu olmamış, 3. kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyen, endüstriyel olarak üretilebilir ve uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

C.    BAŞVURU
•    
Başvurular 26 Temmuz 2024 günü mesai bitimine kadar (17:30) https://www.futuretexistanbul.com internet sitesi üzerinden oluşturulacak başvuru dosyası ile yapılmalıdır.
•    İnternet sitesinden yapılan başvuruda tasarımlar PDF veya MS Powerpoint dosyası biçiminde sunulmalıdır.
•    Tasarım, moodboard ve teknik detaylar üzerinde adayların isim ve adres gibi kişisel bilgileri bulunmamalıdır. Adayların kişisel bilgileri internet sitesi başvuru aşamasında girilmelidir. Ayrıca özgeçmiş dosyası sisteme yüklenmelidir.
•    Başvurusu esnasında tasarımların yanı sıra teknik detaylar ve moodboard da sunulmalıdır.
 
II.    YARIŞMA AŞAMALARI
A.    BİRİNCİ DEĞERLENDİRME
Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan ön jüri değerlendirmesinde
, adayların internet ortamında sundukları başvuru dosyaları, adayların isimleri ve bilgileri gizli olacak şekilde incelenerek birinci değerlendirme yapılacak ve ikinci değerlendirme aşamasına kabul edilecek 20 aday belirlenecektir. Değerlendirme sonuçları https://www.futuretexistanbul.com/ internet sitesinde ilan edilecektir.

B.    20 FİNALİST İÇİN NUMUNE ÜRETİM AŞAMASI
Ön jüri tarafından ikinci değerlendirme aşamasına kabul edilen 20 adayın tasarımlarının 15*15, 17*17, 20*20, 40*40 veya 50*50 ölçülerinde fiziki numune haline getirildikten sonra elden ya da karşı ödemeli kurye vasıtasıyla İTKİB Genel Sekreterliğine en geç Temmuz 2024 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

C.    İKİNCİ DEĞERLENDİRME
Jüri, fiziki numuneler üzerinden ikinci değerlendirmesini Temmuz 2024 tarihinde yapacaktır. İkinci değerlendirmede, adaylar tasarımlarını jüriye sözlü olarak sunacaklardır. Adaylar ile görüşme, taleplerine istinaden telekonferans şeklinde yapılabilecektir. Jüri ikinci değerlendirme sonucunda finale kalacak 10 adayı belirleyecektir. Sonuçlar aynı gün internet sitesinde ilan edilecektir.

D.    10 FİNALİST İÇİN ÜRETİM AŞAMASI
Final aşamasına kalan 10 adayın tasarımları, İTHİB tarafından belirlenecek üreticilerin desteği ile endüstriyel nitelikte üretilmiş kumaş haline getirilecektir. Üretilen kumaşlar, yine İTHİB tarafından belirlenecek sektör uzmanları tarafından, kıyafete dönüştürülecektir. Tasarımları üretim aşamasına kalan adayların üretici ile beraber çalışabilmeleri için seyahat ve konaklama giderleri talep etmeleri halinde organizasyon tarafından karşılanacaktır.

E.    FİNAL AŞAMASI
Yarışma finalinin Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 10 finalistin kıyafete dönüştürülen 4’er tasarımı, ilk olarak final jürisine özel bir ön sunum ile gösterilecektir. Jüri özel sunumundan sonra tasarımlar aynı gün gerçekleştirilecek final gecesinde jüri ve davetlilere bir defile ile sunulacaktır. Jüri tarafından ödüle değer bulunan tasarımlar defile sonrasında ilan edilecektir. 10 finalistin final günü için İstanbul’a geliş gidiş ve konaklama giderleri İTHİB tarafından karşılanacaktır.

III.    ÖDÜLLER
Yarışma ödülleri Ticaret Bakanlığı onaylarına tabiidir. Söz konusu yarışmanın yurt dışında eğitim hakkına ilişkin detaylı bilgi için Tasarım Organizasyonu Desteğine İlişkin 22/09/2022 tarihli 5973 sayılı Genelgeye bağlantı linki üzerinden erişilebilmektedir: Tasarım Organizasyonu Desteği (ticaret.gov.tr) Dereceye giren ilk 3 finalist şartları sağlaması halinde 2 yıl içerisinde yurtdışı eğitim ödülü kullanabilirler.
 
A.    MADDİ ÖDÜLLER
Birinci olan yarışmacıya 200.000 TL, ikinciye 150.000 TL ve üçüncüye 100.000 TL (İlk 3 dereceye yabancı finalist girdiği takdirde nakit ödülü 42 TL* kur üzerinden hesaplanıp Euro olarak ödenecektir.) para ödülü verilecektir. Ayrıca jürinin belirlediği bir yarışmacıya 60.000 TL onur özel ödülü verilecektir. Para ödülleri, ödüllerin açıklanmasını takip eden bir ay içinde sahiplerine iletilecektir.

B.    YARIŞMA ÖZEL ÖDÜLLERİ (SADECE TÜRK VATANDAŞLARINA)
İlk üç Finalist arasından Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen yarışmacılara, İTHİB tarafından belirlenecek, tasarımla ilgili bir eğitim kurumunda, %90 devamlılık ve başarı şartıyla yurt dışı eğitim hakkı tanınacaktır.

C.    DİĞER ÖDÜLLER
İlk 3’e giren yarışmacılara 6 ay yabancı dil eğitimi imkânı, yine dereceye giren ilk 3 tasarımcıya 2025 yılı içerisinde İTHİB tarafından belirlenecek bir fuar ziyareti imkanı ve tüm finalistlere İstanbul Moda Akademisi’nde burslu ders imkânı sağlanacaktır. Uluslararası bir fuara ziyaret gerçekleştirilmesi durumunda finalistlerin vize masrafları Birlik tarafından karşılanacak olup vize reddi veya sair sebeplerle vize alınamaması durumunda Birlik sorumluluğu bulunmamaktadır.

FUTUREBASE INTERNATIONAL VE FUTURETECH YARIŞMASI ORTAK HÜKÜMLERİ

I.    KATILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Finale kalan yarışmacılar, yarışmaya sundukları projelerin fikri mülkiyet hakları ile her türlü telif, marka ve lisans haklarının tamamının bizzat kendilerine ait bulunduğunu ve işbu projeleri yayınlama ve çoğaltma dâhil olmak üzere, süresiz şekilde, hiçbir koşul ve bedel talep etmeksizin İTHİB tarafından tanıtım amaçlı kullanılmasına muvafakat ettiklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında İTHİB’den hiçbir talepte bulunamazlar. Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ayrıca her bir yarışmacı, yarışmaya gönderdiği tasarımların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada, söz konusu proje/iş fikrinin ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını beyan eder ve gerekli özelliklerini şartnamelere uygun biçimde belirtirler. Projenin kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, daha önce bir başka yarışmaya katılmadığını ve ticari anlamda kullanılmadığını taahhüt eder. Aksinin ispatı halinde tasarım ödül almış ise ödül geri alınır ve İTHİB bu nedenle uğradığı zarar ve ziyanları rücuen tazmin etme hakkına sahiptir.
İTHİB belirtilen ödüllerde, yarışma takviminde, jüri üyelerinde ve diğer tüm yarışma esasları ve koşullarında gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

II.    ORGANİZATÖR YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Futuretex İstanbul markası altında yer alan yarışmalar, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından organize edilmektedir. Adaylar tarafından başvuru esnasında İTHİB’e teslim edilen dosyalar adayların talebine istinaden iade edilebilecek olup, final gecesi organizasyonundan itibaren 6 ay içerisinde geri alınmayan başvuru dosyaları Birlik tarafından imha edilebilecektir. Final gecesinde sergilenen elbiselerde finalistlere 1 yıl içerisinde teslim edilecektir.

III.    İLETİŞİM
Organizasyonun Sekretaryası, İTKİB Genel Sekreterliği tarafından yapılmaktadır. Sekretarya ile aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılarak irtibata geçilebilir.

İTKİB Genel Sekreterliği, Tekstil Sektör Şubesi
•    Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No:3 Bahçelievler / 34197 İSTANBUL (Dış Ticaret Kompleksi İTKİB B Blok)
•    Tel: +90 212 454 0200
•    contest@ithib.org.tr
•    https://www.futuretexistanbul.com/